नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदहरुको बढुवा, आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने बारेको सूचना ।