नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ऋतम्भरा अनुसन्धानमूलक पत्रिकामा लेख/रचना पठाउने सम्वन्धी सूचना ।