नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

सह–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता मिति परिवर्तन गरिएको सूचना ।