नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

सह–प्राध्यापकपदका आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगिताको परिणाम प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।