नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

वि.नं. ०१।०७८।०७९ प्राध्यापकपदको फलितज्यौतिष र सिद्धान्तज्यौतिष विषयको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।