नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

वि.नं. ०१/०७८/०७९ प्राध्यापकपदको प्राचीनन्याय, पूर्वमीमांसा र शांङ्करवेदान्त विषयको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।